“ Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất mà tri thức mới là quan trọng”

“ Ví không khoa học trong đời sống
Sao có văn minh giữa mạnh giàu”

Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu | Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên Phó giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Đọc thêm về Quỹ Văn hiến Việt Nam


LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

ĐỐI TÁC